Monday, March 14, 2011

GOLDEN HOUR - Manna Dey - Bangla Adhunik Gaan

GOLDEN HOUR
MANNA DEY 
BANGLA ADHUNIK GAAN


SONGS
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

01. JE BHALOBASHAI
02. POUSHER KACHHAKACHHI
03. LAL MEHEDI NOCKSHA HATE
04. TUMI NOY NAI KACHHE
05. SABAI TO SUKHI HOTE
06. SUDHU EK
07. TUMI EKJANI SHUDHU
08. NINDUKE
09. DEEP CHHILO
10. AAJ SHARATE
11. EKI APURBA PREM DILE
12. JADI KAGOJE
13. TUMI ANEK JATNO KORE
14. TUMI NIJER MUKHEI BOLLE
15. AMI PHOOL
16. KA PHOTA CHOKER
17. AKASH PANE CHEYE CHEYE
18. AMAY AKASH
19. MISHTI EKTA GANDHA

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Bit Rate : 128 Kbps
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
POSTED BY : SUVRANSHU